Blog

09.
Oct
2020
Blog
Nakon navršene prve godine života dete se pretvara u malog istraživača.
16.
Dec
2020
Blog
Od izuzetnog je značaja za dete da se na vreme otkrije njegov talenat  kako bi mu se pomoglo da se u tom smeru i usavršava.  
09.
Oct
2020
Blog
Kada govorimo o sistemu učenja Marije Montesori mislimo na jedan poseban metod vaspitanja, gde se dete stavlja u centar i posmatra kao odrasla osoba.